У новому циклі стратегічного планування у сфері регіонального розвитку (2021–2027 рр.) було включено новий обов’язковий компонент: визначення пріоритетів розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації.

 

Смарт-спеціалізація (або «S3» від англ. Smart Specialisation Strategy) – концепція і політика Європейської комісії, що спрямована на підтримку інноваційного розвитку регіонів та країн щодо розбудови їхньої спроможності у рамках реалізації економічної стратегії Європейського Союзу «Стратегія 2020: Стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання» (EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive grow)

Основна мета такої політики полягає у концентрації зусиль та ресурсів на підтримці обмеженої кількості видів економічної діяльності регіонів для забезпечення їхньої конкурентоздатності на світових ринках. Для підтримки таких інноваційних процесів та налагодження партнерства між різними учасниками та країнами створено Європейську платформу смарт-спеціалізації (S3 Platform).

 

 

Ринок транскордонних медичних та оздоровчих послуг став набувати все більш масового характеру і зумовив появу нового виду – оздоровчого та медичного туризму (Health and Medical Tourism). Внаслідок того, що пацієнти незадоволені тим рівнем, якістю або вартістю медичних послуг, що надаються їм у рамках національних систем охорони здоров’я, виникла нова сфера глобального конкурентного протистояння національних економік, і медичний туризм за останні роки отримав статус одного з базових конкурентоспроможних елементів ефективної сервіс-орієнтованої економіки. Міжнародна асоціація медичного туризму оцінила глобальний ринок медичного туризму у мільярди доларів та прогнозує щорічне зростання ринку у найближче десятиліття до 25%[1]. Всесвітня організація туризму (UNWTO) визначає оздоровчий та медичний туризм одним із перспективних напрямів розвитку галузі з високими темпами зростання, які швидко відновляться після спаду у туристичній галузі, що спричинила пандемія Covid-19.

Провідною галуззю економіки Вінниччини є агропромисловий сектор. За обсягами виробництва сільськогосподарської продукції Вінницька область займає лідируючі позиції в аграрному секторі держави. І на Вінниччині вже сформувався потужний сектор підприємств у сфері виробництва та переборки сільськогосподарської продукції, які мають достатній рівень фінансової та інституційної спроможності для реалізації інвестиційних проєктів, навчання спеціалістів за кордоном, залучення коштів міжнародних кредитних компаній для розвитку бізнесу та виходу на міжнародні ринки.