Аналіз Стратегія Дія

Агенція регіонального розвитку Вінницької області

 

Інформаційний ресурс створено для накопичення аналітичної інформації з метою підтримки процесу стратегічного планування у Вінницькій області, зокрема з питань розвитку смарт-спеціалізації регіону. 2021 2027

Новини

Перейти в розділ

Про проєкт

Відповідно до основних засад Державної регіональної політики України на Вінниччині у 2019 р. було розроблено, а у 2020 р. прийнято Стратегію збалансованого розвитку Вінницької області на 2021–2027 рр. (далі – Стратегія 2027). У цьому документі окреслено пріоритети, цілі та завдання розвитку регіону на середньострокову перспективу з різноманітних соціальних, економічних та екологічних питань.

В останні роки стратегічні виклики та зовнішні фактори посилили свій впив на усі сфери життя, тому для прийняття якісних і виважених стратегічних рішень в інтересах суспільства важливо мати «стратегічну гнучкість» та вносити необхідні зміни до стратегічних і програмних документів розвитку регіону, спираючись на якісну аналітичну інформацію та дані.

Цей сайт є інформаційним ресурсом для накопичення аналітичної інформації з метою підтримки процесу стратегічного планування у Вінницькій області, зокрема з питань розвитку смарт-спеціалізації регіону. На сайті будуть розміщуватися звіти щодо виконання плану заходів з реалізації Стратегії 2027, матеріали досліджень, навчальні матеріали та інформація про публічні заходи, які мають посилити спроможність усіх суб’єктів регіональної політики для підготовки якісних проєктів та програм у перспективних сферах та напрямах розвитку регіону.

Інформаційний ресурс розроблено у рамках реалізації проєкту Агенції регіонального розвитку Вінницької області ( далі АРР Вінницької області) «Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком як якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області» (далі – Проєкт) у межах бюджетної програми 2751270 «Підтримка регіональної політики України». Детальніше про заходи проєкту можна дізнатися за цим посиланням

Аналітика

Перейти в розділ

Смарт- спеціалізація Вінницької Області

У новому циклі стратегічного планування у сфері регіонального розвитку (2021-2027) було включено новий обов’язковий компонент: визначення пріоритетів розвитку регіонів на засадах смарт спеціалізації.

Напрям #1: Розвиток оздоровчого та лікувального туризму

Найбільш привабливими напрямками медичного туризму для іноземних пацієнтів в Україні є пластична хірургія, стоматологія, санаторно-курортне лікування, застосування допоміжних методів лікування, реабілітація, лікування офтальмологічних захворювань, кардіохірургія, клітинна терапія, кріобанки1. Україна має перспективи стати активним учасником міжнародного медичного туризму як у сфері лікування, так і оздоровлення, так як значним потенціалом для розвитку в’їзного та внутрішнього медичного туризму володіють також курорти з мінеральними водами і цілющими грязями.

Детальніше

Напрям #2: Впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій

Провідною галуззю економіки Вінниччини є агропромисловий сектор. За обсягами виробництва сільськогосподарської продукції Вінницька область займає лідируючі позиції в аграрному секторі держави. І на Вінниччині вже сформувався потужний сектор підприємств у сфері виробництва та переборки сільськогосподарської продукції, які мають достатній рівень фінансової та інституційної спроможності для реалізації інвестиційних проєктів, навчання спеціалістів за кордоном, залучення коштів міжнародних кредитних компаній для розвитку бізнесу та виходу на міжнародні ринки.

Детальніше

section background image

Напрями розвитку регіону

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року

 

1.Конкурентоздатний регіон на основі сталого та інноваційного розвитку

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури
1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм).
1.3. Розвиток агропромислового виробництва.
1.4. Інноваційний розвиток регіону.
2. Регіон належного та ефективного урядування 2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації.
2.2. Розбудова потенціалу інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики.
2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці.
3. Регіон сталого гуманітарного розвитку 3.1 Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг. 3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я.
3.3. Розвиток професійно-технічної освіти. 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту
вищих досягнень. 3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини.
4. Регіон спроможних громад 4.1. Підвищення економічної спроможності громад.
4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг.
4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах.
4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища для дітей та молоді.
5. Регіон безпечного середовища 5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки.
5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях.
5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.
5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.
5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів
section background image

Наша команда

Перейти в розділ