На виконання міжнародних зобов’язань та в рамках Угоди про асоціацію Україна – ЄС, а також з метою запобігання негативним наслідкам для довкілля, здоров’я людини та інтегрування екологічних вимог під час розроблення документів державного планування (стратегій, планів, програм тощо) у 2018 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, що охоплює визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування.

Методичні рекомендації щодо здійснення СЕО розміщено за цим посиланням.

Корисну інформацію та оголошення щодо СЕО розміщено на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за цим посиланням.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 р. розміщено за цим посиланням.