Напрями розвитку регіону

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року

 

1.Конкурентоздатний регіон на основі сталого та інноваційного розвитку

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури
1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм).
1.3. Розвиток агропромислового виробництва.
1.4. Інноваційний розвиток регіону.
2. Регіон належного та ефективного урядування 2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації.
2.2. Розбудова потенціалу інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики.
2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці.
3. Регіон сталого гуманітарного розвитку 3.1 Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг. 3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я.
3.3. Розвиток професійно-технічної освіти. 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту
вищих досягнень. 3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини.
4. Регіон спроможних громад 4.1. Підвищення економічної спроможності громад.
4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг.
4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах.
4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища для дітей та молоді.
5. Регіон безпечного середовища 5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки.
5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях.
5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.
5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.
5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів
section background image

Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики проводяться з метою спостереження за процесом її реалізації, виявлення проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної

...

Реалізація регіональних стратегій розвитку відповідно ст. 10 ЗУ "Про засади державної регіональної політики" здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах

...

На виконання міжнародних зобов’язань та в рамках Угоди про асоціацію Україна – ЄС, а також з метою запобігання негативним наслідкам для довкілля, здоров’я людини та інтегрування екологічних вимог під час розроблення документів державного планування (стратегій, планів, програм тощо) у 2018 р. Верховна Рада України ухвалила ...

Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року спрямовано на запровадження механізмів щодо ефективної реалізації у регіоні структурних національних реформ та секторальних

...

В Україні запроваджено нову систему управління регіональним розвитком, що ґрунтується на європейських засадах та інструментах розвитку регіонів. Зокрема, із прийняттям Закону України «Про засади державної регіональної політики» на національному та

...