Моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики проводяться з метою спостереження за процесом її реалізації, виявлення проблем розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у сфері регіонального розвитку.

До документів, що визначають державну регіональну політику і за якими, відповідно до Закону України «Про державну регіональну політику», здійснюється моніторинг та оцінка, належать такі:

  1. Державна стратегія регіонального розвитку України.

  2. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.

  3. Регіональні стратегії розвитку.

  4. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку.

  5. Інвестиційні програми (проєкти), спрямовані на розвиток регіонів.

 

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності визначено постановою КМУ від 11 листопада 2015 р. № 931, з якою можна ознайомитися за цим посиланням.

Проведення моніторингу й оцінки результативності реалізації регіональних стратегій та виконання планів заходів здійснюється відповідними обласними держадміністраціями відповідно до Порядку, визначеного постановою КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932, й охоплює таку діяльність:

  • підготовку щоквартально звіту про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених планом заходів, за відповідний період;

  • підготовку щорічно звіту про результати проведення моніторингу виконання плану заходів за відповідний період (звіт про результати моніторингу) і звіту з оцінки результативності реалізації регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації (звіт з оцінки результативності).

Моніторинг реалізації пріоритетів розвитку регіонів, досягнення стратегічних цілей та виконання завдань регіональних стратегій, визначених на засадах смарт-спеціалізації, проводиться за участю представників органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, зокрема регіональних рад підприємців при облдержадміністраціях, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, агенцій регіонального розвитку, асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань.

Моніторинг наслідків виконання регіональних стратегій і планів заходів для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, здійснюється у випадках і в порядку, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Звіти щодо виконання плану заходів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 рр. розміщено на сайті Вінницької ОДА за цим посиланням.

Звіти щодо виконання плану заходів реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 р. розміщуються на сайті Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА за цим посиланням, а також на сайті Вінницької ОДА за цим посиланням.