У новому циклі стратегічного планування у сфері регіонального розвитку (2021–2027 рр.) було включено новий обов’язковий компонент: визначення пріоритетів розвитку регіонів на засадах смарт-спеціалізації.

 

Смарт-спеціалізація (або «S3» від англ. Smart Specialisation Strategy) – концепція і політика Європейської комісії, що спрямована на підтримку інноваційного розвитку регіонів та країн щодо розбудови їхньої спроможності у рамках реалізації економічної стратегії Європейського Союзу «Стратегія 2020: Стратегія розумного, сталого та всеосяжного зростання» (EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive grow)

Основна мета такої політики полягає у концентрації зусиль та ресурсів на підтримці обмеженої кількості видів економічної діяльності регіонів для забезпечення їхньої конкурентоздатності на світових ринках. Для підтримки таких інноваційних процесів та налагодження партнерства між різними учасниками та країнами створено Європейську платформу смарт-спеціалізації (S3 Platform).

 

Інформацію щодо методичних рекомендацій з визначення смарт-спеціалізації регіонів розміщено на сайті Міністерства розвитку громад та територій України за цим посиланням та на сайті Українського інституту міжнародної політики (УІМП) за цим посиланням. Послідовні етапи щодо реалізації смарт-спеціалізації в Україні та всі офіційні документи, що стосуються цього процесу, розміщено на сайті проєкту «Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України на основі “розумної спеціалізації”» за цим посиланням.

 

Посилення спроможності суб’єктів регіональної політики у питаннях практичного застосування концепції смарт-спеціалізації є ключовим фактором для забезпечення економічного зростання у нових конкурентоздатних напрямах економічної діяльності країни. Зокрема, у Національній економічній стратегії України до 2030 року розвиток регіонів на засадах смарт-спеціалізації зазначено у завданнях стратегічного курсу розвитку промисловості (напрям 10) та регіонального розвитку (напрям 16).

Перелік цілей та завдань Національної економічної стратегії до 2030 р., що спрямовані на розвиток регіонів на засадах смарт-спеціалізації

Стратегічні цілі та шляхи досягнення

Завдання (витяги)

Стратегічна ціль 4 (напрям 10) «Створення нових виробничих потужностей через стимулювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни із використання конкурентних переваг кожного з них»

 

п. 4. Сприяння регіональному розвитку

- забезпечення використання та реалізації підходу смарт-спеціалізації кожного регіону згідно з методикою ЄС;

- створення пілотних проєктів для розвитку взаємопідтримки між регіонами;

- створення передумов для конкуренції між місцевими громадами за залучення інвестора;

- приєднання України до Європейської Платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform).

Стратегічна ціль 1 (напрям 16) «Забезпечення ефективного планування регіонального розвитку»

 

п. 4. Завершення узгодження смарт-спеціалізацій

- завершення процесу визначення регіонами напрямів смарт-спеціалізації як обов’язкового компонента стратегічного планування регіонального розвитку;

- включення напряму підтримки розвитку регіональної смарт-спеціалізації до оновленої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

- врегулювання питання державної фінансової підтримки проєктів регіонального розвитку, що передбачають розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації.

Стратегічна ціль 3 (напрям 16) «Забезпечення ефективного фінансування регіонального розвитку»

 

п. 3. Забезпечення ефективного функціонування Державного фонду регіонального розвитку та державних інвестицій

- створення організаційно-правових передумов для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку проєктів, що мають позитивний економічний ефект, зокрема з урахуванням розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації;

(зазначено показник: використання не менш як 30% ДФРР чи будь-яких інших фондів для розвитку регіонів для реалізації проєктів розвитку).

У Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2021–2027 рр. було визначено, що Вінниччина має високий потенціал до економічного перетворення за принципом смарт-спеціалізації у сферах розвитку індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм) та впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій.