Назва проєкту:«Створення інформаційно-аналітичної системи управління регіональним розвитком як якісної підсистеми в стратегічному плануванні територій Вінницької області».

Донор: за рахунок коштів державного бюджету (програма 2751270 «Підтримка регіональної політики України»), отриманих від Європейського Союзу в рамках угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.

 

Виконавець: Установа «Агенція регіонального розвитку Вінницької області» у партнерстві з Калинівською міською, Тульчинською міською та Теплицькою селищною радами.

 

Період реалізації: 2021–2023 роки.

 

Мета: підвищення якості управління регіональним розвитком Вінницької області шляхом забезпечення актуальними аналітичними даними, які відповідають суспільно-політичним і законодавчим змінам.

Завдання:

  • підвищити рівень аналітичних навичок суб’єктів регіональної політики у процесі підготовки документів стратегічного характеру та прийняття якісних управлінських рішень;
  • забезпечити суб’єкти регіональної політики аналітичними та інформаційними матеріалами для підвищення ефективності реалізації пріоритетних напрямів Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області до 2027 року.

Очікувані результати Проєкту:

  • забезпечено організаційно-управлінську та матеріально-технічну роботу Агенції регіонального розвитку Вінницької області з питань збору та аналізу даних;
  • щонайменше 20 представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади підвищили рівень знань щодо використання інструментів для збору та аналізу даних;
  • сформовано базу статистичної та аналітичної інформації для потреб суб’єктів регіональної політики;
  • проведено 5 досліджень експертної думки за напрямами смарт-спеціалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2021–2027 роки;
  • надано фахову підтримку 3 територіальним громадам Вінницької області щодо організації досліджень з актуальних проблем місцевого розвитку.

 

План реалізації проєкту (узагальнено)

№ з/п

Ключові заходи проєкту

2021

2022

2023

III

IV

I

II

III

IV

I

II

1

Ознайомлення з досвідом діяльності аналітичних центрів та смарт-спеціалізації (стаді-тур до Львівської області)

 

X

 

 

 

 

 

 

2

Проведення стратегічної сесії «Визначення стратегії розвитку Установи «Агенція регіонального розвитку Вінницької області на 2022–2024 рр.»

 

 

X

 

 

 

 

 

3

Створення інформаційно-аналітичного ресурсу «Регіональний розвиток: аналіз, стратегія, дія»

X

X

 

 

 

 

 

 

4

Формування на конкурсних засадах групи фахівців-аналітиків при АРР Вінницької області

 

 

 

Х

Х

 

 

 

5

Проведення навчального курсу «Інструменти прийняття якісних управлінських рішень» (в онлайн (3 вебінари) та офлайн (3-денний тренінг) форматах для представників органів місцевого самоврядування громад Вінницької області

 

 

 

 

Х

Х

 

 

6

Проведення засідань «Дискусійних клубів» в онлайн та офлайн форматах (6 заходів)

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

7

Проведення серії експертних опитувань з актуальних питань розвитку регіону

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

8

Виготовлення аналітичних матеріалів за результатами досліджень

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

9

Створення аналітичної бібліотеки на основі отриманих даних у процесі реалізації проєкту та придбання аналітичних баз даних

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

Організація тематичних досліджень для потреб 3-х  територіальних громад Вінниччини

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х