Напрями розвитку регіону

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року

 

1.Конкурентоздатний регіон на основі сталого та інноваційного розвитку

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури
1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм).
1.3. Розвиток агропромислового виробництва.
1.4. Інноваційний розвиток регіону.
2. Регіон належного та ефективного урядування 2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації.
2.2. Розбудова потенціалу інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики.
2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці.
3. Регіон сталого гуманітарного розвитку 3.1 Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг. 3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я.
3.3. Розвиток професійно-технічної освіти. 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту
вищих досягнень. 3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини.
4. Регіон спроможних громад 4.1. Підвищення економічної спроможності громад.
4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг.
4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах.
4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища для дітей та молоді.
5. Регіон безпечного середовища 5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки.
5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях.
5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.
5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.
5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів
section background image

Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року спрямовано на запровадження механізмів щодо ефективної реалізації у регіоні структурних національних реформ та секторальних політик, зменшення територіальних диспропорцій, мінімізації можливих негативних явищ і підвищення фінансової та управлінської спроможності територіальних громад області із забезпеченням захисту прав та інтересів найбільш вразливих соціальних груп населення.

З метою концентрації зусиль на найбільш перспективних та найбільш гострих питаннях розвитку регіону на середньостроковий та довгостроковий періоди з урахуванням майбутніх викликів та потреб територіальних громад Вінниччини у Стратегії регіонального розвитку стратегічні, оперативні цілі та завдання було визначено з урахуванням так званих «сфер стратегічного втручання», а саме:

  • підтримка діяльності, що спрямована на зміцнення потенціалу регіону та використання внутрішніх ресурсів;
  • розв'язання проблем різного типу територій (регіональний центр, міста обласного значення, малі міста, сільські території, прикордонні території, громади з найгіршим доступом до базових послуг, громади з надзвичайно низькою транспортною доступністю) із диференційованим втручанням з регіонального рівня.

 

Стратегічне бачення:

  • Вінниччина є потужним лідером у центральній частині України, в якому поєднуються європейські цінності з національно-духовними традиціями;
  • регіон активних, прогресивних та інноваційних громад з комфортним та безпечним середовищем і високим соціальним рівнем життя;
  • край сталого економічного зростання з екологічним та високоефективним, продуктивним сільським господарством, сприятливим бізнес-кліматом та розвинутим промисловим комплексом, сучасною транспортно-логістичною інфраструктурою та інноваційно-активним бізнесом.

 

Стратегія містить пріоритети, цілі та завдання розвитку регіону на середньострокову перспективу з різноманітних соціальних, економічних та екологічних питань.

 

Зокрема, визначено такі стратегічні цілі розвитку:

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року

 

1.Конкурентоздатний регіон на основі сталого та інноваційного розвитку

1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури
1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення (медичний туризм).
1.3. Розвиток агропромислового виробництва.
1.4. Інноваційний розвиток регіону.
2. Регіон належного та ефективного урядування 2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації.
2.2. Розбудова потенціалу інформаційно-аналітичної підтримки регіональної політики.
2.3. Посилення міжсекторного партнерства та співпраці.
3. Регіон сталого гуманітарного розвитку 3.1 Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг. 3.2. Формування пацієнт-орієнтованої системи охорони здоров’я.
3.3. Розвиток професійно-технічної освіти. 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту
вищих досягнень. 3.5. Розвиток туризму. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини.
4. Регіон спроможних громад 4.1. Підвищення економічної спроможності громад.
4.2. Забезпечення населення належним доступом до базових публічних послуг.
4.3. Забезпечення єдності і згуртованості в громадах.
4.4. Створення сприятливого середовища, розвиток національно патріотичного середовища для дітей та молоді.
5. Регіон безпечного середовища 5.1. Вдосконалення системи цивільного захисту та громадської безпеки.
5.2. Посилення захисту на прикордонних територіях.
5.3. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя.
5.4. Збереження ландшафтного та біотичного різноманіття.
5.5. Збереження та раціональне використання водних ресурсів